Voorbeeld notificatie met link naar projecten

Alfa-college: Zorg en techniek vinden elkaar in Health Hub Roden

Bron: Dagblad van het Noorden 7 november
Een ideale kruisbestuiving tussen twee opleidingen en een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. Die situatie doet zich voor in de Health Hub Roden. Het Alfa-college heeft op deze locatie een deel van haar opleidingen zorg en techniek (Human Technology en Engineering) ondergebracht. En dat is niet alleen omdat het een inspirerende omgeving is.

„Beide opleidingen hebben veel raakvlakken en de Health Hub Roden blijkt de ideale plek om elkaar vinden. De aanwezigheid van het bedrijfsleven doet de rest”, zegt MBO docent Verpleegkunde Kim Postma-Haijenga. „Bedrijven die actief zijn in de medische zorg kiezen bewust voor de Health Hub Roden”, legt Alfons Brink, coördinator Human Technology uit. „Hier kan namelijk de eerste acquisitie van nieuwe medewerkers plaatsvinden. Dat spreekt bedrijven aan. Daarnaast zien we een andere mooie ontwikkeling. Bedrijven besteden bepaalde opdrachten aan onze studenten uit. Meer inspiratie kun je niet wensen.”
Dynamiek De kruisbestuiving tussen beide opleidingen geeft een fantastische dynamiek, zo werd al snel duidelijk. „Zorgstudenten lopen tegen bepaalde zaken aan en vragen aan techniekstudenten om dat op te lossen”, ziet Alfons. „Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Techniekstudenten gaan ook daadwerkelijk mee de zorgpraktijk in, zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat er moet gebeuren.” Docent MBO Verpleegkundige Nienke van Weerden vult aan :„ Hoewel beide groepen studenten een andere ‘taal’ spreken, blijken ze elkaar goed te kunnen vinden. Medische termen en technische termen komen vaak niet overeen. Ze leren elkaars taal kennen in de Health Hub, doordat ze elkaar meenemen in elkaars wereld. Dat werkt heel goed.”
Meer mogelijk „Het streven moet te allen tijde een zo goed mogelijk zorg zijn”, gaat Alfons verder. „Door goed overleg en het toepassen van techniek is er veel meer mogelijk is dan je op voorhand zou verwachten.” Kim:„ Zo zoeken we bijvoorbeeld naar ergonomische oplossingen, die de zorgprofessional ondersteunt en het voor de patiënt aangenamer maakt. Denk aan het in en uit bed tillen van de patiënt, het omdraaien in bed, de zogenaamde wisselligging, waarvoor nu een nieuw systeem ontwikkeld wordt, enzovoort.”
App „Daarnaast zijn we bezig met het verder verbeteren van de sensortechniek. Zo wordt er gewerkt aan een alarmsysteem voor mensen die verlamd zijn, waarbij ze met de ogen een signaal kunnen afgeven. Verder onderzoeken we de mogelijkheden voor een app, waarmee ouderen die de weg kwijt zijn eenvoudig kunnen intoetsen dat ze naar huis willen, waarna de scootmobiel hen automatisch op de plaats van bestemming brengt.” „Uiteraard komen tijdens de opleiding ook ethische dilemma's en privacy aan de orde”, gaat Kim verder. „We gaan daarover met onze studenten in gesprek. Wat vinden ze van alle ontwikkelingen en hoe kijken ze daar tegenaan.”
Motivatie Zo ontstaat in de Health Hub Roden meer inzicht in elkaars werkgebieden en vinden studenten zorg en techniek elkaar op allerlei onderdelen. „Dat geeft een prettige dynamiek”, zegt Nienke. „Dit is een omgeving waar de studenten graag komen. En ze voelen zich heel betrokken, bijvoorbeeld bij het organiseren van de zorgmarkt. Ook leggen verschillende studenten zelfstandig contacten met bedrijven, patiënten en andere betrokken partijen, om een zo goed mogelijk product te kunnen maken. Dat zegt genoeg over hun motivatie en de wijze waarop we hier invulling kunnen geven aan het vak.”

www.alfa-college.nl