Voorbeeld notificatie met link naar projecten

Creatieve Vouchers voor MKB

Wanneer je als MKB'er uit de sector Gezondheid en Zorg (G&Z) voor het ontwikkelen van een product of dienst gaat samenwerken met de creatieve industrie, dan is het mogelijk gebruik te maken van de Creatieve Vouchers Drenthe. Deze regeling biedt de kans om op een vindingrijke manier in te spelen op deze ontwikkelende markt!
Bij een investering van € 500,- draagt provincie Drenthe (maximaal) € 2000,- bij voor de ontwikkeling van een product of dienst. Gebruik de voucher om innovatieve oplossingen te vinden voor opgaven in de sector. Met creatieve samenwerkingen kunnen innovatieve en verrassende producten of diensten worden ontwikkeld.

Meer informatie