Voorbeeld notificatie met link naar projecten

Resultaten bezoek aan Tianjin (China)

Bron: http://bit.ly/2pcegex

​Op dinsdag 18 april is een delegatie, onder leiding van burgemeester Peter den Oudsten, vertrokken naar Tianjin. Deelnemers waren afkomstig van de Gemeente Groningen, het UMCG, OCRN, Lode Holding, Health Hub Roden en de Hanzehogeschool Groningen. Vanuit de Hanzehogeschool namen deel: Rob Verhofstad (College van Bestuur), Arwin Nimis, Cees van der Schans, Henk Willemsen (Academie voor Gezondheidsstudies), Peter Boonstra (Health Hub Roden), Jan Klerken (International Business School), Doede Binnema en Patricia van der Schaaf (Kenniscentrum Biobased Economy).

Hoogtepunt van het bezoek aan China was de opening van de Sino-Dutch Healthy Ageing Innovator; een innovatieve werkplaats op de Wuqing Campus. Op deze campus gaan Nederlandse en Chinese bedrijven en kennisinstellingen samenwerken met als doel het vergaren, toepassen en delen van kennis. Dit leidt tot productontwikkeling en innovaties. Daarnaast biedt het Chinese en Nederlandse studenten de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen.

De Wuqing Campus wordt vorm gegeven naar het voorbeeld van Health Hub Roden. Het management van beide organisaties gaan samenwerken om Nederlands-Chinese projecten van de grond te krijgen. Sinds de eerste plannen, een jaar geleden, zijn al drie Chinese en één Nederlands bedrijf neergestreken op de Campus om op medisch gebied te werken aan synergie. Vanuit Nederland is dit het bedrijf Lode Holding. Zij stellen apparatuur beschikbaar en zullen Chinese en Nederlandse studenten bij hun onderzoek betrekken.

In een Chinees-Nederlandse Business Summit op het Tianjin Jinghai Health Industrial Park werden door het UMCG, de Hanzehogeschool, Lode Holding BV en Chinese partners de mogelijkheden van samenwerking verkend aan de hand van presentaties, onder andere van Health Hub Roden. Dit in ontwikkeling zijnde industrial park biedt mogelijkheden voor Nederlandse partners met een focus op health gerelateerde ontwikkelingen. Het gebied heeft een omvang van 22.55 km2 waarop onder meer drie universiteiten (Sport, Traditional Chinese Medicine en International Medicine) zich vestigen.

Tot slot heeft Groningen toestemming gekregen om een permanente gemeente vertegenwoordiger te benoemen in Tianjin. Een eer die ook de economische samenwerking tussen beide steden ten goede zal komen.

China