Voorbeeld notificatie met link naar projecten

Nederlandse & Duitse hbo's: 'Vital Regions'

‘Vital Regions staat voor dorps- gemeenschappen die vitaal en zelfredzaam zijn.’

Student, Bedrijf, Internationaal

Het InterReg VA-project Vital Regions wil dat dorpsgemeenschappen vitaal, belevingsrijk en zelfredzaam worden en richt zich daarbij met name op Noord-Nederland en de aangrenzende regio’s in Duitsland. Dit project zou een mooie pilot zijn voor het platteland elders in Europa, want vergrijzing en leegloop komen in vrijwel alle rurale gebieden voor.

Centraal in dit project staat de praktische aanpak. Piet Alberts, projectmanager van NHL Stenden Hogeschool: ‘Eerst worden er nieuwe producten ontwikkeld, getest en gevalideerd. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en gebruikers. Daarnaast wordt onderzocht hoe de producten het beste in de markt kunnen worden gezet en worden bedrijfsmodellen ontwikkeld. Het hele proces wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door studenten van verschillende disciplines. We doen dit met vier hogescholen: Jade hogeschool in Oldenburg, Hogeschool Osnabrück, Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast zijn er twaalf MKB-bedrijven bij het project betrokken en negen testlocaties. Health Hub Roden is één van deze testlocaties.

Een voorbeeldproject dat plaatsvindt in Health Hub Roden is het ‘Smartbed’. Bij het Smartbed gaat het om een kleinere versie van autonoom wonen. Piet: ‘We hebben het hier over mensen die aan bed gekluisterd zijn, voor wie het leven dodelijk saai kan zijn. Het doel is om deze groep patiënten te voorzien van tools die het leven in en aan bed veraangenamen. Dat betreft vooral sensoren, maar ook een stuk entertainment. Het idee erachter: als ik dan toch ergens moet blijven liggen, dan wel graag prettig!

Meer weten over het project Vital Regions? Neem contact op met Piet Alberts.

Status project: Lopend

Vergelijkbare projecten

Jan Dirk van den Berge
Bergcom Engineering: Body-dryer
Student, Bedrijf, Fablab, Onderzoek
Sensor
ItoM Medical: Spierspanningsmeter
Student, Bedrijf, Onderzoek