Voorbeeld notificatie met link naar projecten

Health Hub en internationaal ondernemen

'We helpen bedrijven graag bij het realiseren van hun exportambities'

Bedrijf, Internationaal, Overheid

Vanuit haar rol als kennisplatform voor de medische technologie levert Health Hub Roden een bijdrage aan de versterking van het internationaal ondernemen binnen deze sector. We zijn betrokken bij een groot aantal activiteiten, die – mede – zijn gericht op het bevorderen van de internationale handel. Bijvoorbeeld:

Duitsland

Europa

China

Amerika

Bijdrage doelstelling provincie Drenthe
Health Hub Roden wil graag een bijdrage leveren aan het realiseren van de provinciale doelstellingen op het vlak van de internationale handel in de medische technologiesector. We doen dit door:
1. Ondersteuning van individuele bedrijven
We helpen bedrijven bij het realiseren van hun exportambities op het vlak van internationaal ondernemen door ondersteuning bij:
- internationale marktverkenning en – ontwikkeling;
- interne organisatie (producten, diensten, processen);
- matchmaking: contacten met buitenlandse partner(s).

2. Versterking van samenwerking met kansrijke regio´s in het buitenland
Hierbij richten we ons op bestaande contacten in buitenlandse regio’s, maar ook op nieuwe contacten in de ons omringende landen, die - blijkens een door de provincie uitgevoerde inventarisatie - als kansrijk worden aangemerkt. Dit moet onder andere resulteren in:
- handelsmissies aan de betreffende regio’s;
- handelsmissies vanuit de betreffende regio’s;
- deelname aan en bezoeken van buitenlandse beurzen.

Status project: Lopend

Vergelijkbare projecten

Pretty proteins
Hanzehogeschool: project Pretty Proteins
Student, Bedrijf, Internationaal, Onderzoek
Studenten overleg
TripleMotion Media: serious game
Student, Bedrijf, Internationaal